NYHETSBREV NR. 4/2010

Smånytt
Som i de forrige nyhetsbrevene har faggruppe økonomi også denne gangen laget en oversikt over relevante nyheter om økonomi, tilsyn og kontroll.
 

Endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet fastsatte den 21. mai 2010 Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring.
 

Beskatning i skatteparadiser

Norge har undertegnet avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med 22 skatteparadisland. Avtalene gir Skatteetaten rett til å innhente opplysninger fra banker og finansinstitusjoner, og er viktig i arbeidet med å avdekke skjulte verdier fra beskatning i skatteparadiser.
 

De Facto

De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte er en uavhengig stiftelse som driver med kunnskapsarbeid for alle deler av norsk fagbevegelse.
 

Velferdskonferansen 2010

Programmet for Velferdskonferansen 2010 er nå så godt som ferdig, og det er åpnet for påmelding.
 
 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia