Arbeidsmiljøkonferansen 2010

Årets konferanse er den 21. i rekken. Vi bygger på temaene sykefravær og ledelse fra i fjor. Diskusjonen og fordypningen videreføres gjennom duell, foredrag og

meningsutveksling der også salen engasjeres. Avtalen om inkluderende arbeidsliv er fornyet.

Resultatene kan bare komme ved at ledere, arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud gjør felles innsats. Her kreves systematisk arbeid og tålmodig dugnadsinnsats. Kunnskaper, refleksjon og diskusjon er grunnlaget for riktige valg. Hva kan vi gjøre noe med - og hva vi gjøre?

Det knytter seg heder og ære til arbeidsmiljøprisen. I år vil vi i tillegg ha et historisk tilbakeblikk på noen prisvinnere. Målet er som tidligere å lære av det gode arbeidet som utføres lokalt.

Arrangørgruppen mener at samarbeidet mellom Fagforbundet, KS og Utdanningsforbundet, også i 2010, har lagt grunnlaget for en engasjerende og utbytterik konferanse. September er ulviktid!

MÅLGRUPPER FOR KONFERANSEN:
• Ordførere, politikere
• Rådmenn, administrasjonssjefer, ledere, personalansvarlige
• Arbeidsmiljøutvalg, attføringsutvalg, IA-utvalg
• Verneombud, tillitsvalgte
• Bedriftshelsetjeneste, Trygdeetaten

INNLEDERE:
Mona Hellesnes - Ordfører i Ulvik
Magnus Marsdal - utreder i Manifest, forfatter, journalist, foredragsholder og debattant
Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør, avdeling for arbeidsgiverutvikling i KS
Silje Mæland – fysioterapeut og forsker ved Uni helse.
Holger Ursin – Forskningsleder ved Uni Helse og professor emeritus UIB.
Einar Øverenget – Filosof, rektor ved Humanistisk Akademi, forfattar og foredragsholdar.

På programmet:
Sykefravær og IA-avtalen - er debatten over? Innlegg og duell ved Utreder Magnus Marsdal og avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas
Tankevekkende kunnskap. Passivitet vs aktivitet og forskjell i sykefravær innad i sektorer v/ forsker Silje Mæland
"Cats er mer enn en Musical" - Fra stress til trivsel v/ Professor Holger Ursin
Arbeidsmiljø og medarbeiderskap – Rutiner, konformitet og motivasjon. Hvordan kan ubevisste valg påvirke hverdagen på arbeidsplassen? Om å se seg selv og situasjoner fra utsiden. v/ Filosof Einar Øverenget

Dette året vil vi også legge opp til gruppearbeid og håper at kulturinnslaget vil bli en minneverdig opplevelse.

I tillegg skal vi dele ut årets Arbeidsmiljøpris, få med oss oppsummering av Arbeidsmiljøprisen 2009. Dette året vil vi også hente inn fire tidligere prisvinnere for å høre litt om "Livet etter prisen" - hvordan det går - noen år etter prisutdelingen.

Aktuelle dokumenter


 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia