Tvist om minstelønn

Denne reguleringen er et resultat av en garantibestemmelse som kom i forrige oppgjør og som skal sikre at denne minstelønnsatsen følger utviklingen i folketrygdens grunnbeløp. KS mener nå at denne lønnsøkningen ikke skal gjelde før etter av streiken var slutt, mens Fagforbundet krever at den opprinnelige datoen på 1. mai blir overholdt, slik den står i meklingsmannens møtebok. Det er avtalt et tvistemøte om spørsmålet 11. august i år.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia