Lokale forhandlinger kapittel 4 i Bergen kommune 2010

I Riksmeklingsmannens møtebok  er det avsatt 0,85 % av den totale lønnsmasse i Bergen kommune til lokale forhandlinger med virkningsdato 01.08.10. Her gis det føringer i forhold til likestilling, lønn til kvinner og relasjoner mellom lederstillinger og dem de er satt til å lede.

I tillegg er det avsatt 0,25 % med virkningsdato 01.01.11 som primært skal brukes til uttelling for kompetanse.

Forhandlingene på 0,85 og 0.25 prosent pottene føres samtidig.

Fristen for å sende inn krav til fagforeningen er tirsdag 24 august 2010.

Du kan sende de på e-post til
post@fagforbundet-bergen.no

eller i papirform til

Fagforbundet Bergen
Teatergaten 34
5010 BERGEN

Du kan også levere de på fagforeningskontoret vårt i Folkets Hus.
Teatergaten 34 - 3. etg.

Hardu ikke mottat kravskjema så kontakt din tillitsvalgte eller fagforeningen.

De av våre medlemmer som er i kapittel 3 og 5 så vil disse forhandlingene bli gjennomført når kapittel 4 forhandlingene er ferdige. Skjema og
informasjon vil komme til høsten.

Med hilsen
Fagforbundet Bergen
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia