Minstelønn til arbeidsretten
Det er fortsatt uenighet mellom partene i kommuneoppgjøret om virkningsdatoen for en del av lønnsoppgjøret. Tvistemøtet onsdag 11. 8. ga ikke noe resultat og saken må nå løses av arbeidsretten.

Uenigheten handler om en garantibestemmelse som skal sikre at arbeidstakere med minst 20 års lønnsansiennitet ikke skulle ha mindre enn 311.200 kroner pr 1.5. 2010. Denne reguleringen er et resultat av en garantibestemmelse som skal sikre at denne minstelønnsatsen følger utviklingen i folketrygdens grunnbeløp.

KS mener at denne lønnsøkningen ikke skal gjelde før etter av streiken var slutt, mens Fagforbundet krever at den opprinnelige datoen på 1. mai blir overholdt, slik den står i meklingsmannens møtebok. Partene stod like langt fra hverandre etter tvistemøtet i forrige uke. Det er ikke klart når saken kommer opp i arbeidsretten.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia