Temakveld: Fattig og rik ved SHS Hordaland

I forbindelse med fagforbundet Hordaland sin studentsatsing arrangerer seksjon helse og sosial en temakveld om fattig og rik i Norge. Undersøkelser Fagforbundet har hatt blant medlemmet, viser at ved å se fattigdom som et samfunnsproblem, kan en jamne ut de sosiale forskjellene og skape et mer inkluderende samfunn for alle. Dette vil Fagforbundet prioritere i videre arbeid.

Fylkesleder Roger H. Heimli vil åpne temakvelden, han vil gå inn på fattigdommen både i Norge og internasjonalt, hva Fagforbundet mener og hvorfor Fagforbundet setter fattigdom på dagsorden.

Kjell Underlid vil denne kvelden gi oss et nærbilde av Norsk fattigdom. Hvordan enkeltmenneske opplever sin Fattigdom. Hva følger med fattigdommen? Professor Kjell Underlid har skrevet flere bøker som er nyttig for helse og sosialarbeider, miljøarbeidere og andre som jobber med mennesker og fattigdom til daglig.

PROGRAM:
Velkommen ved Seksjonsleder Sigrun Bøe Perez.
Åpning ved Fylkesleder Roger H. Heimli.
Kjell Underli. Rik og fattig i Norge.
Avslutning ved Gry Nævdal Bolstad student ved HIB

Temakvelden er gratis og åpen får alle.

Sted: Egget Studentsenteret i Bergen, Parkveien1på Nygårdshøyden. Kl. 18:00 til 19:30
Tid: 6. oktober 2010
Kontaktperson: Sigrun Bøe Perez, Mobil 47028230 - e-post: sigrun.boe.perez@fagforbundet.no

For mer informasjon og påmelding ser http://www.kurs-hordaland.no

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia