Innkalling til ekstraordinært møte i Sentrale administrasjoners avd. 282 pensjonistutvalg - tilsluttet Norsk Pensjonistforbund Hordaland.

 

Møtedato:                Onsdag den, 22. september 2010

Tidspunkt:                Kl.12:00

Møtested:                Folkets Hus – Teatergaten 34, 3.etg.

 

 

Forslag som ønskes behandlet på møte må være levert innen 15.september 2010.

Forslag sendes: Fagforbundet Bergen, Pensjonistutvalg, Teatergaten 34, 5010 Bergen

Eventuelt til: post@fagforbundet-bergen.no

Dagsorden:

1)                  Godkjenning av innkalling og dagsorden

2)                  Status – medlemsoversikt

3)                  Orientering om mulighet for videre medlemskap i andre pensjonistlag med tilknytning til Fagforbundet Bergen.

4)                  Splitt/Oppløsning av pensjonistgruppen Sentrale administrasjoner avd. 282.

 

 

Saksfremlegg:

Pensjonistgruppen, sentrale administrasjoner avd. 282, tilsluttet Norsk Pensjonistforbund Hordaland (NPH) har ikke vært aktive siden våren 2007. Grunnet liten aktivitet ble det besluttet å stille gruppen i bero til andre kunne overta. Det har ikke lykkes å få til ny aktivitet. Som følge av situasjonen foreslås det at Sentrale administrasjoners pensjonistgruppe splittes/oppløses og at medlemmene overføres til eksisterende pensjonistgrupper etter eget ønske.

NPH v/Inger Johanne Knudsen inviteres til møte for å orientere om Norsk Pensjonistforbund og deres aktiviteter.

På vegne av Sentrale administrasjoners pensjonistgruppe

Fagforbundet Bergen avd. 282

 

 

Lillian Vangberg

leder

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia