Mekling i forhandlingene med PBL -A

Meklingsdato er fastsatt for tarifforhandlingene mellom Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og Fagforbundet.
Mekling starter den 19. oktober.Tarifforhandlingene ble brutt natt til den 29. juni, og mekling skulle avtales etter ferien. Mekling er nå fastsatt til tirsdag den 19. oktober klokka 10 -14 og videre den 22. oktober.Krevde lik behandling – ble brudd.

Grunnen til bruddet var at partene ikke ble enige om den økonomiske rammen. Fagforbundets krav var at de ansatte i private barnehager skulle få samme resultat som de kommunalt ansatte har fått. Dette kunne ikke arbeidsgiverne godta. Tilbudet fra PBL-A inneholdt både lavere lønnstillegg enn i kommunal sektor og innstramminger i rettigheter som sykepenger og ammefri.

Krever likeverd for ansatte i private barnehager
Likeverd står sentralt i alle Fagforbundets krav, og er et ufravikelig prinsipp. Det skal være like gode vilkår for ansatte i private som i kommunale barnehager. Fagforbundets krav er enkle og rimelige: Like god lønn, like pensjonsforhold og like vilkår for ansatte i private som i kommunale barnehager.

Ikke medlem ennå? Meld deg inn på sms: Fagforbundet medlem til 1980

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia