Konferansen Barnevern i barnehage - Barnehage i barnevern

Fagforbundets arrangerer konferanse for ansatte i barnevernet og barnehage 15. og 16.novmeber 2010 i Oslo. Fokuset for konferansen vil være tidlig intervensjon og bedre samhandling for utsatte barn.

Seksjon kirke kultur og oppvekst og Seksjon helse og sosial arrangerer konferansen "Barnevern i barnehage - Barnehage i barnevern" den 15. og 16. november i Fagforbundets lokaler i Keysers gt 15 i Oslo. Konferansen har plass til to medlemmer fra hvert fylke, en fra barnehage og en fra kommunal barnevernstjeneste. Konferansen er gratis, og  Fagforbundet dekker reise og opphold.

 Program

Det forløpige progammet ser slik ut

  • Kompetansesamspill mellom barnevern og barnehage ved May Britt Drugli
  • Taushetsplikt og opplysningsplikt i samarbeid mellom barnevern og barnehage ved Kurt O. Bjørnnes
  • Utfordringer ved kommunikasjon mellom barnehage og barnevern ved Kjersti Børsum

I tillegg blir det gruppearbeid med fokus på erfaringsutveksling

Hvis du ønsker å delta, ta kontakt med fylkesleder i ditt fylke. Hvis du har spørsmål knyttet til program og lignenede, ta kontakt med kristin.skogli@fagforbundet.no

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia