Kulturskoleutvalgets rapport

Nå har Kunnskapsminister Kristin Halvorsen fått Kulturskoleutvalgets rapport. Utvalget skulle se på mulighetene for et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO, og gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen.

Fra utvalgets pressemelding sakser vi:

Den 22. desember 2009 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som blant annet skulle se på utfordringene og mulighetene som ligger i et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO. Utvalgets mandat har vært å gi forslag til hvordan ulike kultur-skoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen. Utvalget ble bedt om å se nærmere på aktivitetenes kvalitet, pris og tilgjengelighet.

En hovedmålsetting for utvalgets arbeid har vært å synliggjøre ulike alternativer som bidrar til å sikre et forsterket, mer kulturelt og likeverdig kulturskoletilbud for flere barn til en rimelig pris, med god kvalitet og en effektiv utnyttelse av ressursene. Utvalget har hatt nær kontakt med relevante kunst-, kultur- og skolefaglige relevante organisasjoner, institusjoner og utvalg.

Les blant annet hele pressemeldingen fra utvalget her. 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia