16. september 2010

Yrkes-NM på Lillehammer

På yrkes-NM på Lillehammer 18. til 21. oktober stiller helsearbeiderfaget med hele 15 lag fra forskjellige fylker. I tillegg demonstreres på en egen stand ambulansefaget. Se mer på www.worldskills.no/yrkes-nm.
 

Samspillkonferansen 2010 - fulltegnet

Samspillkonferansen 2010 som foregår på Gardermoen 25. og 26. oktober er fulltegnet med 184 deltakere. I tillegg venteliste. Det er 4. året på rad at Fagforbundet Seksjon helse og sosial arrangerer konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere.
 
 

To nye foldere

Vi har produsert to nye foldere: "Fagforbundet for deg som er aktivitør" og "Fagforbundet for deg som er vernepleier". Disse kan bestilles via nettsidene.
 

To nye håndbøker

To nye håndbøker er nå å få kjøpt i vår nettbutikk. Håndbok for hjemmehjelpere 2011 og håndbok for aktivitører 2011.
 

Nytt instruktør-/veilederhefte.


Rollen som instruktør/veileder er inspirerende og engasjerende. Du er en viktig bidragsyter i utviklingen av framtidige helsefagarbeidere. Dette heftet skal være et arbeidsredskap for deg som skal være instruktør/veileder for lærlinger i helsearbeiderfaget. Kan bestilles på vår nettbutikk.
 
 

Pliktmessig avhold for helsepersonell - høringsuttalelse fra Fagforbundet

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til lovendringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 8 om pliktmessig avhold samt forslag til en forskrift om pliktmessig. Her følger Fagforbundets høringsuttalelse.
 

Fagrådet innen rusfeltet i Norge på studietur til Stockholm.

Den 8. - 10. september deltok Rita Benjaminsen, fra Fagforbundets faggruppe i psykisk helse og rus, og Kristin Skogli, rådgiver i SHS, på Fagrådets studietur til Stockholm. Temaet var Forebygging, straff og behandling, og gruppen fikk møte en rekke engasjerte og dyktige ansatte i svensk rusomsorg. Vi fikk lære at Sverige i all hovedsak har basert seg på poliklinisk behandling av mennesker med rusmiddelavhengighet.
 
Dette er et nyhetsbrev fra Seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Les mer på våre nettsider www.fagforbundet.no/shs

Kontakt oss gjerne på e-post

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia