Riksrevisjonens rapport om arkiv

I forbindelse med riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor har Fagforbundets fagruppe for arkivansatte gitt følgende kommentar:

Riksrevisjonens rapport bidrar til mer fokus på arkiv enn det har vært tidligere, noe som også bør komme på dagsorden hos politikerne. Undersøkelsen viser helt klart at arkivtjenesten må styrkes i sin helhet, både i form av økte ressurser og betydelig kompetanseheving innenfor det arkivfaglige området IKT og jus, og på bakgrunn av overgangen til elektronisk saksbehandling og arkivering.

IKT-kompetanse er viktigere enn tidligere og avgjørende for bevaring og tilgjengeliggjøring av arkivene i kommunal sektor. Juridisk kompetanse er viktig for å kunne vurdere begjæringer om innsyn og hvilken dokumentasjon som kan gjøres tilgjengelig på Internett. I tillegg må kommunenes saksbehandlere ha tilstrekkelig kunnskap om arkivrutinene for å kunne vurdere hvilken dokumentasjon som skal journalføres og arkiveres.

Les pressemeldingen her.

Les Riksrevisjonens undersøkelse her.

Gerd Eva Volden, leder for Seksjon kontor og administrasjon, uttaler at Fagforbundet vil følge opp rapporten og jobbe for en styrking av arkivansattes kompetanse.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia