Mekling i boligbyggelag/SAMFO pågår

Meklingen mellom Samfo og Fagforbundet startet i dag kl 1000 og pågår ut over kvelden. Under medklingen er det bare riksmeklingsmannen som kommenterer meklingen. Frist for å komme til enighet er i kveld kl 2400.

Kommer ikke partene til enighet blir det streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 21.september.Medlemmer som evt skal ut i streik har fått beskjed om dette.

Tariffavtalen med Samfo omfatter ca 450 medlemmer i boligbyggelag tilknyttet Boligsamvirket. Det er varslet plassfratredelse for 154 medlemmer.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia