Kommunal Kompetanse inviterer til kurset

I dialog med foreldrene

En dag med Lillian Trevland – en foreleser som kan anbefales på det sterkeste!

Målgruppe

Ansatte i barnehage og barnetrinnet i grunnskolen

Kursets formål

Hvordan samarbeide med foreldrene til beste for barnet? Fokus på samtale og dialog med foreldre.

 

Sted

Dato

Pris

Klokkeslett

Påmeldingsfrist

Augustin hotell, BERGEN

11.11.2010

Kr. 1.750,-

09.00 – 15.30

25.10. 2010


 

Kursinnhold

De senere årene har vi fått en større bevissthet i forhold til barn og unges medbestemmelse i læring. Ikke minst legger rammeplanen for barnehagene og kunnskapsløftet mer vekt på dette enn tidligere planer. Vi er også mer bevisst at det enkelte barn utvikler seg i sammenheng med sine omgivelser. Den tetteste relasjonen er barn og foreldre. Foreldrene har større innflytelse i barnehage og skole enn før. Dette er derfor en viktig gruppe å lytte til – ikke minst for å forstå det enkelte barn. Vi har en foreldregruppe med svært ulikt perspektiv og kulturell bakgrunn.

Vi har som intensjon å se på hvordan man kan samarbeide med foreldrene til det beste for barnet. Det vil også bli fokus på samtalen og dialogen med foreldre.

• Møtet med det kjente og det ukjente

• De "vanskelige" foreldrene

• Brukermedvirkning

• Retten til å oppdra/oppdage sine barn

• Åpne samtaler som arbeidsform

• Å la alle stemmer høres – lytte mer enn mene

• Hvor fort skal vi ha løsninger?

• Hva kan vi forvente?

Kurset vil bestå av korte forelesninger, oppgaver og erfaringsutveksling i grupper, samt noe drøfting i plenum.


For mer informasjon og påmelding trykk her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia