Vil du lære mer om LO favør

Som medlem av et forbund tilsluttet LO, får du LO favør kortet. Dette gir deg fordeler som billigere bank- og forsikringstjenester, gunstige tilbud på strøm, telefon, ferier og mye mer.

Hvem kan melde seg på?
Alle unge LO medlemmer i Hordaland.
Ungdomskontakter, unge tillitsvalgte og interesserte medlemmer.
NB! Det er bindene påmelding

Hvor og når?
Vi begynner fredag 29. Oktober kl. 10:00 og holder på til lørdag 30. Oktober kl. 15:00. Kurset blir holdt på Bjørnefjorden Gjestetun (Os).

Transport?
Transport ordner en selv, enten dere kjører med egen bil eller buss fra Bergen. Dere vil få dekket alle utgifter ved fremlegging av kvittering. Kjøregodtgjørelse dekkes etter AOF sine satser.

HUSK Å TA VARE PÅ KVITTERINGENE!

Penger…
LO favør dekker alle utgiftene for reise og opphold under kurset. Vi ber om at du søker avdelingen din om å få dekket tapt arbeidsfortjeneste på fredagen dersom du har det. Dersom dette ikke skulle la seg gjøre, vil LO favør dekke tapt arbeidsfortjeneste etter AOF sine satser (se vedlegg). Husk å fylle ut dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste og ta dette med på kurset.

Husk å søke permisjon hos arbeidsgiver dersom du må ta fri fra jobb!

BLI MED DU OGSÅ! 
FRISTEN FOR PÅMELDING ER FREDAG 15. OKTOBER

Les innkallingen og last ned påmeldingsskjema her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia