Seminar om etisk handel

Onsdag, 27. oktober 2010, kl. 09.00 – 12.00
Folkets Hus Bergen, Håkonsgt. 3-5 (Scandic Bergen City Hotel)

I forbindelse med Internasjonal uke i Bergen arrangerer LO i Bergen og Omland et seminar om  Decent Work og Etisk handel.  Vi har invitert innledere fra LO, IEA (Initiativ for etisk handel) og Fellesforbundet. Hovedfokus blir hvordan myndigheter, bedrifter, tillitsvalgte og forbrukere kan medvirke til et anstendig og godt globalt arbeidsliv.

09.00 – 09.10                       Åpning 

09.15 – 09.45                       Fagbevegelsens ansvar og rolle i forhold til etisk handel
                                             v/ Seniorrådgiver Diis Bøhn, Landsorganisasjonen i Norge

09.45 – 10.15                       Hva er ”Initiativ for etisk handel”(IEH) og hvordan kan fagforeninger
                                             bruke organisasjonen? v/prosjektleder Gunelie Winum, IEH

10.15 – 10.45                       Fellesforbundet og fagbevegelsens kamp for ”anstendig arbeid”
                                             v/ Rådgiver i Fellesforbundet, Jørn Eggum

10.45 – 11.30                       Spørsmål til innlederne

11.30                                     Lunsj/avslutning

Vi ber om tilbakemelding innen 22. oktober 2010 hvis du ønsker å delta på konferansen.
Påmelding på  tlf: 55 30 91 99 / mob: 900 43 459 eller e-post:
christopher.beckham@lo.no

Vel møtt til en spennende formiddag i Folkets Hus.

Solidarisk hilsen
LO i Bergen og Omland 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia