Prosjektadministrasjon og prosjektledelse

Dette er en av modulene som inngår i studiet Offentlig saksbehandling. Som består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng. Modul 2 Juss – forvaltningsrett og arbeidsrett og modul 3 Etikk og kommunikasjon vil bli arrangert hhv. vårsemester 2011, og høstsemesteret 2011..

For hvem/målgruppe
Kurset retter seg mot ansatte som jobber med prosjektrelaterte oppgaver, eller som vil tilegne seg prosjektkompetanse.

Kursets formål
Studentene skal opparbeide seg en basisforståelse og kompetanse om prosjektarbeidsformen. De skal tilegne seg kunnskaper som er grunnleggende for å kunne administrere og gjennomføre prosjekte


Samlinger Augustin Hotel Bergen klokken 09 - 1600 følgende dager:
1.saml. 7.-8.feb,. 2011
2.samling 7..-8.mars. 2011
3.samling 4..-5.april 2011
4.samling 9.-10.mai. 2011

Kursinnhold
Studentene skal:
• opparbeide seg en basisforståelse og kompetanse med prosjektarbeidsformen
• få kunnskaper på innføringsnivå i teori, metodikk og terminologi
• bli i stand til å designe prosjekter, herunder forstudier og forprosjekter
• tilegne seg prosjektplanleggingsprosesser på generelt nivå, samt kunnskap om prosjekthåndteringsverktøy og prosjektledelse
• tilegne seg kunnskaper om prosjektledelse slik at de kan forså og anvende de metoder, verktøy og begreper som er grunnleggende for å kunne administrere og i praksis gjennomføre prosjekter

Eksamensformen er mappelevering. Mappen består av fire oppgaver. Noen av mappene kan være gruppeoppgaver og minst en mappe skal være en individuell innlevering. Studenten velger selv hvilken av innleveringene dette skal være. Alle hjelpemidler er tillatt.

Studiet koster kr 14.500,- + semesteravgift til Høgskolen i Hedmark kr 380,-
+ litteraturkostnader ca kr 1.000,

Påmeldingsfrist 20. november 2010

Se kursinvitasjon og påmeldingsblankett her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia