Farlige bonuser

Ali Esbati viser i Radikalt økonominettverk til tre amerikanske forskere som nylig presenterte en undersøkelse om sammenhengen mellom høye lederlønninger og det de kaller «meanness» i organisasjoner (altså å drive på en «slem» eller uetisk måte). Resultatene viser at selskaper med høye lederlønninger og bonuser er signifikant mer tilbøyelige til å ha en fagforeningsfiendtlig virksomhet, bryte med arbeidsmiljøbestemmelser og underfinansiere pensjonsforpliktelsene sine.

Les mer om saken: http://www.okonominettverket.no/Artikkel/973.html

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia