Likhet fortsatt best

I fjor publiserte de to britiske professorene Kate Pickett og Richard Wilkinson boken «The Spirit Level- Why more equal societies almost always do better», skriver Hallvard Bakke i Klassekampen.

I følge Bakke har Pickett og Wilkinson sammenlignet levekår i 23 av de rikeste landene i verden. Samtidig tok de for seg 49 av de amerikanske statene. De to professorene påviste at samfunn med større likhet gjør det bedre på praktisk talt alle områder som er viktige for folks livskvalitet.

Utgivelsen har fått stor oppmerksomhet, og kritikken har til dels vært sterk.  

Pickett og Wilkinson står imidlertid fast på beregningene av betydningen av ulikhet i The Spirit Level, og peker på at funnene samsvarer med mange studier som er publisert både før og etter boka kom ut.

Likhet fortsatt best[1].pdf 208,1 kb (PDF)

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia