Krisehjelp og sorgarbeid ved Seksjon Helse og Sosial
  • Krisereaksjoner og pratisk krisehjelp.
  •  Sorg har mange ansikt-det individuelle perspektivet
  • Studenten og den nyutdannet lille fortrinn.
  • Profesjonell hjelper og medmenneske.
  • Avskjed, ritualer og religion.
  • Hvordan kan hjelper ta vare på seg selv.
  • Identifikasjon, bearbeidelse og avlastingssamtaler.
  • Humor, galenhumor og mestring av stress.
  • Arbeidsmiljø, kollegastøtte og egenutvikling.

Foreleser er John Grimsby. Han har mange års erfaring som sykehusprest, veileder og kursholder. Han er kjent som en engasjert foreleser med faglig tyngde og en form det er lett å lytte til. Til daglig er han spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus. Han underviser også ved Høgskolen i Oslo.

Fagdagen er gratis.

Sted: Sykepleierhøyskolen, Haukelandsbakken.
Tid: 16. november kl. 15:00 - 19:00
Kontaktperson: Sigrun Børe Perez, Mobil. 47028230. Eller mail: sigrun.boe.perez@fagforbundet.no

For mer informasjon og påmelding se her
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia