Geneveskolen

Påmeldingsfristen til neste års Geneveskole er satt til 12. januar.

Kurset arrangeres i periodene 24. 03. – 27. 03. 2011 og 29.05.- 17.06. 2011

Fra kursomtalen:
Pass på at du ikke blir en navlebeskuer!  Norge utgjør en svært liten del av verden. av og til trenger vi å løfte blikket ut over det lokale og nasjonale og engasjere oss i internasjonale spørsmål! 

Dette er kurset for deg som har lyst til å gjøre nettopp det. 

Kurset går over fire uker og inneholder følgende deler:
- fire dagers forkurs Runø kurssenter, Stockholm
- selvstendig arbeid med oppgaver via Internett
- avslutning i Geneve, hvor vi følger ILO - konferansen 

ILO ( International Labour Organization) er FNs arbeidsorganisasjon. under ILOkonferansen samles representanter fra hele verden for å forhandle frem konvensjoner som skal sette standarder for arbeidslivet i hele verden.

Søknadsfrist 12.01. 2011


Lenker

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia