Fagdag i etikk vel gjennomført

Fagforbundet Hordaland - seksjon kontor og administrasjon har i samarbeid med SKA i Fagforbundet Helsebergen i dag gjennomført en vellykket fagdag med tema etikk

Tilbakemeldingene fra deltakerne var at kurset var meget interessant og at foreleseren, Anna Torbjørnsen var en flink og meget behagelig og god foreleser som gjorde dagen til en lærerik og spennende dag. Spesielt det med at hun varierte med historier og dikt som gikk ut på etikk gjorde at det ble en variert fremføring.

Etikk er et stort tema, og vi ønsket med denne fagdagen å komme inn på tema rundt yrkesetikk, taushetsplikt og de vanskelige rollene vi som ansatte har, og hvordan vi kan ta opp ting som er vanskelig og hva man gjør i vanskelige situasjoner.

En twistpose var innkjøpt og der ble i denne lagt oppi to og to like sjokolader og de som trakk samme sort fikk noen etiske spørsmål som kun disse to skulle gå ut og drøfte. Dette ble godt mottatt, og gjorde at forsamlingen ble engasjert.

Forhåpentligvis vil vi i fremtiden også tilby flere av disse kursene

Bilder fra dagen kan sees i vedleggene under

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia