Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle

Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle - Kvalitet og prioritering 

I forbindelse med netthøringen Fremtidens helsetjeneste: Trygghet for alle inviterer Helse- og omsorgsdepartementet til åpent høringsmøte i Bergen

Tid:      Mandag 1. november klokka 18.00 – 21.00

Sted:     Scandic Bergen City hotell, Håkonsgaten 2, Bergen

Møtet er åpent for alle interesserte. I tillegg til dette invitasjonsbrevet, vil møtene bli annonsert
i lokalavisene.

Høringsmøtet i Bergen er det første av i alt fire regionale møter. De øvrige møtene finner sted
i Mo i Rana (23. november) Ålesund (13 desember) og Hamar (14 desember). Møtene arrangeres som åpne møter på kveldstid, og det vil bli god tid til debatt. Rammen for høringsmøtene blir den samme, men møtene vil legge vekt på ulike faglige temaer.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen presenterer grunnlaget for Nasjonal helse- og omsorgsplan med hovedvekt på samhandlingsreformen, kvalitet og prioritering. 

Det blir korte innledninger knyttet til temaene kvalitet og prioritering før det åpnes for innlegg fra salen.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia