Enkelhetens land?

Norske velferdsordninger er enkle og oversiktlige sammenliknet med andre europeiske land. Men Norge likner stadig mer på Europa, mener et europeisk forskningsteam.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia