Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid
Fagakademiet i samarbeid med Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid, modul 2 - 15 studiepoeng. Det er et videreutdanningstilbud for bl.a. personer med fagbrev innen Barne- og ungdomsarbeid.

Studenten må fylle kravene til generell studiekompetanse eller realkompetanse etter søknad. Studiet er et nettbasert deltidsstudium, som varer i to år, fordelt på fire moduler. Hver modul går over ett semester og er avsluttende, men modulene bygger på hverandre. Samlet gir studiet 60 studiepoeng.

Endrede samfunnsforhold har ført til store forandringer i oppvekstvilkårene til barn og ungdom i Norge. Gjennom de siste årene er det rettet søkelys på kvalitet og effektivitet i offentlige og private virksomheter. Det har blant annet resultert i ny læreplan for grunnskolen og ny rammeplan for barnehagen – det blir snakket om et kunnskapsløft. De økende forventninger om, og krav til, omstilling har medført et sterkt behov for å styrke kompetansen til barne- og ungdomsarbeidere og andre som jobber i barnehage, SFO/skole og annet barne- og ungdomsarbeid.

For hvem/målgruppe
Yrkesaktive barne- og ungdomsarbeidere eller tilsvarende.

Mål for Studiet
Studiet skal gi studentene en utvidet faglig, didaktisk, sosial og etisk kompetanse som kan styrke deres arbeid som barne- og ungdomsarbeidere. Studiet skal legge til rette for at studenten utvikler evne til å reflektere selvstendig over praksiserfaringer med utgangspunkt i selvstudier av litteratur, undervisning og arbeid i grupper.

1.samling 14.-15.januar 2011 - 2.samling 11.-12.februar 2011 - 3.samling 18.-19.mars 2011 - 4.samling 08.-09.april 2011 - Alle samlinger . Fredag 17:00 til 21:00, Lørdager 09:00 - 15:00. - Høgskolen i Bergen, Landåssvingen 15 , 5096 Bergen

Les mer her hos Fagakademiet

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia