NAPHA - et kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Fagforbundet Seksjon helse og sosial har utvekslet felles informasjon med NAPHA og finner at det er flere av kompetansesenterets områder, blant annet deres nettsider/kunnskapsbase, som kan være til nytte for av våre medlemmer innenfor området psykisk helse og rus.

Senterets leder Trond Hatling, viser til at NAPHA skal ha et tverrfaglig perspektiv og er opptatt av samarbeid på tvers og mellom nivåene.

Det kommunale psykiske helsearbeidet har i løpet av perioden med opptrappingsplan fått seks tusen flere årsverk. Om lag 12 000 personer jobber nå for å forebygge og behandle psykiske vansker og lidelser i kommunene. – I åra med opptrappingsplan har det vært en formidabel utvikling på fagfeltet, og det er utviklet mye god lokal praksis. Vi mangler imidlertid systemer for læring på tvers. Gode tjenester og tiltak i f.eks Brønnøysund kan være vanskelig tilgjengelig for de som bor i Sola. Her har NAPHA en viktig rolle å spille ved å få tak i de gode løsningene, som kunnskapsformidler og en partner som kan bistå i læringsprosesser i kommunene. Vår ambisjon er å være nyttige for kommunene, sier Hatling.

Tre viktige satsinger i NAPHA:
*En nettbasert og interaktiv kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no (se egen artikkel). Basen ble lansert 20.oktober

* Lokale kompetansenettverk mellom kommuner og deres samarbeidspartnere

* Nasjonale temanettverk mellom kommuner som har kommet langt på enkeltområder, relevante FOU-miljøer og brukerorganisasjoner.  

NAPHA ble formelt opprettet høsten 2008. 20 personer i hel- og deltidsstillinger arbeider i NAPHA. De ansatte har variert bakgrunn og kompetanse, blant annet fra forskning, behandlingsapparat, offentlige etater og som brukere. Senteret består av leder, faglige rådgivere, administrativt personell og kommunikasjonsrådgivere og holder til i Statens Hus i Trondheim. 

NAPHA er finansiert av Helsedirektoratet, og sine oppgaver herfra gjennom oppdragsbrev og styringsmøter. Senteret er organisert som en avdeling under NTNU Samfunnsforskning AS .

Link til NAPHA her.

 

Ny kunnskapsbase om psykisk helsearbeid

NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid står bak en helt ny kunnskapsbase ”psykiskhelsearbeid.no. som ble lansert i slutten av oktober.
Det nye nettstedet skal bli et nyttig verktøy for alle som jobber med- eller er interesserte i psykisk helsearbeid.

Les mer om kunnskapsbasen her. 

Link til basen:

www.psykiskhelsearbeid.no


 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia