Globaliseringskonferansen 2010

Over 50 norske organisasjoner er medlem i Norges Sosiale Forum, som arrangerer Globaliseringskonferansen annenhvert år.

I 2008 kom det rundt 2000 deltakere, og i år blir det publikumsrekord. Konferansen blir avholdt i Oslo.

Omfattende program

Globaliseringskonferansen blir arrangert i Folkets Hus på Youngstorget. Det blir en rekke debattforum og seminarer, i tillegg til aktivistkurs, filmvisninger og mye annet.

Fagforbundet-nestleder Mette Nord skal delta på konferansen. Hun skal delta i en debatt om hvordan fagbevegelsen skal møte den økonomiske krisa.

For mer informasjon, program og påmelding, gå til Globaliseringskonferansen

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia