Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte

I dette kullet vil sykepleierledere prioriteres, dvs. sykepleiere som har eller skal rekrutteres inn i lederfunksjoner innen pleie- og omsorgssektoren.

Fagforbundet dekker endel av kostnadene til studiet. I tillegg kommer en kursavgift pr. student på kr 6.000,- for medlemmer av Fagforbundet og kr 9.000,- for ikke-medlemmer. Kurset faller inn under Fagforbundets stipendordning.

Se regler og søknadsskjema
her.

Spre gjerne til andre som kan ha interesse av dette.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia