Fra teori til praksis

Helga Bognø åpnet konferansen om personaladministrasjon med å peke på at arbeidslivet står overfor ulike og sammensatte utfordringer.

Kompetanse på alle nivå vil bli stadig viktigere både for virksomhetene og for den enkelte ansatte. Derfor er det viktig for studenter å gjøre seg kjent med mulige framtidige arbeidsgivere. Dette betyr at samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv er vesentlig for rekrutteringen i mange virksomheter og sektorer.

Bognø presenterte ulike modeller for samarbeid, samt effekten av samarbeid i sitt innlegg. Samhandling mellom arbeidsgiver og student danner grunnlaget for framtidig samhandling, tilrettelegger for omdømme og tillit mellom utdanningsinstitusjon/student og virksomhetene i arbeidslivet. Og til sist, men ikke minst, kompetanse utvikles i møte mellom mennekser. Med andre ord en vinn-vinn-situasjon.

Aktuelle dokumenter
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia