Smånytt

Innen årsskiftet, kanskje før, skal vi få slippe å taste inn den samme CV-en gang på gang - på gang når vi søker ny jobb. Det startet med et hjertesukk på nett. Staten fanget det opp og fikk bransjen selv på banen. Den tok ansvar.
 
Evnen til å takle utfordringer er nøkkelen i karriereutvikling
Sitat: "Bedriftsledere over hele verden tror at evnen til å takle utfordringer og se muligheter istedenfor begrensninger når verden rundt endres er nøkkelen til en vellykket karriere. Karriereprogrammer som bidrar til å styrke disse evnene, særlig for kvinner, gir klare fordeler for virksomheten."
 
Er du uten jobb? Da er det her du skulle bodd....
Mange nyutdannede studenter må belage seg på en tildels krevende økonomisk start på arbeidslivet. Rett til støtte mv presenteres.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia