LO-skolen Samfunn

I denne modulen av LO-skolen settes søkelys på sammenhengen mellom historie, politikk og økonomi. Kurset gir innsikt i samfunnsøkonomiske analysemodeller og begreper.

Her analyseres også arbeiderbevegelsens historiske rolle, fra det norske bondesamfunnet via industrisamfunnet til servicesamfunnet. 

Målgruppe:
Tillitsvalgte i fagbevegelsen 

Tidspunkt
07.  – 18. 03.  2011 

Kurssted
Sørmarka kurs og konferansesenter

Søknadsfrist 15.12. 2011

LO-skolen
LO-skolen er til for at du som tillitsvalgt skal få dekket dine opplæringsbehov ut over den grunnleggende tillitsvalgtsopplæringen. Skolen består av et variert kurstilbud og du skal få dele erfaringer med kolleger fra andre forbund. Vi har tro på at tverrfaglighet kan bidra til økt kreativitet og nye løsninger. Ikke minst har vi tro på at kontakt på tvers av forbundene kan bidra til  å styrke det faglige samholdet. Tverrfaglig kontakt kan også gjøre det enklere for deg å se muligheter i egen situasjon.

LO –skolen har 5 moduler:
-        Arbeidsliv
-        Læring
-        Organisasjon
-        Samfunn
-        Solidaritet

Lenker

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia