Medlemmene i PBL-området sa ja til årets oppgjør

Medlemmene har i uravstemning sagt ja til ny Hovedavtale/hovedtariffavtale på PBL området

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia