Status: fagbrevsøknaden for byggdrifter per november 2010

Den endelige bestemmelsen for fagbrevet er altså ikke tatt i Utdanningsdirektoratet.

Faget er anbefalt av de Faglige rådene og Samarbeidsrådet for yrkesfag (SRY), og Utdanningsdirektoratet sendte forslag om opprettelse av lærefag ut på høring før sommeren, med anbefaling om at faget blir opprettet. Fristen på denne høringen gikk ut 1. september, og vi venter nå spent på resultatet.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil det bli satt ned en læreplangruppe for faget, som Fagforbundet med stor sannsynlighet skal sitte i for å sikre kvalitet og våre medlemmers interesser.  

Vi vil legge ut mer informasjon om dette på våre nettsider http://www.fagforbundet.no/forsida/seksjonene/sst/Yrkesgrupper/Vaktmester/ så snart vi vet mer, og fagbrevet vil også være ett av temaene på konferansen vi skal holde her i Oslo neste uke.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia