Nyhetsbrev fra faggruppe økonomi i SKA

NYHETSBREV NR. 6/2010

Smånytt

Faggruppe økonomi har satt sammen en oversikt over aktuelle saker om revisjon og økonomi.

Tid for finansskatt

Dagens skatte- og avgiftspolitikk bidrar til å blåse opp finanssektoren, skriver Maria Walberg i Radikalt økonominettverk.

Positiv omtale av kommunerevisjonene i NHO-undersøkelse

NHO har gjennomført en undersøkelse blant et utvalg av sine medlemsbedrifter for å få deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp.

Sponsor Service-revisor dømt i Høyesterett

En revisor er i Høyesterett dømt til 90 dagers betinget fengsel for brudd på både revisor- og regnskapsloven i forbindelse med revisjonen av årsregnskapet til Sponsor Service.

Bystyret i Trondheim opplever kommunerevisjonen som uavhengig

Bystyret i Trondheim er av den klare oppfatning at revisjonens uavhengighet fullt ut ivaretas slik man i dag har organisert kommunens revisjon.

Uavhengig revisjon

Når det gjelder privat revisjons "frierier" til kommunene i senere tid er det verdt å merke seg at ett av deres hovedargumenter mot kommunal revisjon er dens manglende uavhengighet. Her er ikke alle aktører i markedet enig, forståelig nok.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia