25. november: FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner

I årets aksjon har vi satt fokus på menn og menns rolle i voldsforebygging. Det er viktig at menn sier i fra at vold mot kvinner ikke er greit og at menn er gode forbilder i kjønnsrelatert trakassering og vold.

Årets aksjon er et samarbeid mellom LO, Ressurssenteret for menn (Reform), Krisesentersekretariatet og Hvitt bånd. Aksjonen går i tidsrommet fra 25. november til 10. desember. 

Vi oppfordrer alle organisasjonens ledd, både sentralt og lokalt, å markere seg i perioden.  Vi har utformet en brosjyre/faktahefte og en plakat som kan lastes ned fra nettet.  

Her er eksempler på hvordan dere kan aksjonere:

 • Faktaheftet kan brukes som en flyer/løpeseddel med Hvitt bånd sin pins
 • Legg faktaheftet i postkasser når du/dere går kveldstur
 • Legg faktaheftet i kommunehuset, eller be om at disse blir lagt i posthyllene til de ansatte og politisk ledelse. Heng også opp plakater
 • Del ut faktaheftet på din arbeidsplass
 • Bær Hvitt bånd pins
 • Heng opp plakater i nærmiljøet 
 • Stå på stand - del ut informasjon, løpesedler,  synliggjør vold mot kvinner, markedsfør din organisasjon/krisesenter en time eller to
 • Bruk media - send pressemelding, flyers, send avisinnlegg, skap debatt! Husk at media trenger en kontaktperson å henvende seg til!
 • Send brev til politikere - legg ved statistikk, faktaheftet, eventuelt hva din organisasjon jobber med i forhold til vold mot kvinner, fortell om vold mot kvinner i deres region, by eller tettsted.
 • Ta med veilederen ”Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen” til en bedrift, kommunen eller en lokal fagforening. Fortell om viktigheten av at arbeidsplassen engasjerer seg i arbeidet mot vold mot kvinner, og at veilederen blir aktivt integrert gjennom rutiner i internkontrollen på alle arbeidsplasser.
 • Er du tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsgiver. Ta opp temaet i veilederen
 • ”Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen” på personalmøte ol.
 • Sett tematikken på dagsorden.
 • Arranger politiske møter, debatt om hva gjør vi hos oss for å forebygge vold mot kvinner - hvilket tilbud har kvinner og deres barn som har vært utsatt for vold i kommunene/regionen
 • Lag temamøte - ideell måte for samarbeid mellom organisasjoner - SAMMEN ER VI STERKE!
 • Foredrag - hold foredrag på skoler, andre organisasjoner, politiske partier osv.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia