Fagbrev for vaktmestere før jul?

Hele 110 vaktmestere deltar på vaktmesterkonferansen i regi av Fagforbundet i disse dager. Ett av temaene som det har vært knyttet mange spørsmål til, er det lenge etterspurte fagbrevet for yrket, som er kalt fagbrev for byggdriftere.

 Lang vei mot mål

Allerede i 1992 var et tilsvarende fagbrev til behandling. Den gangen ble det avslag i Utdanningsdirektoratet. I 2005 begynte søknadsarbeidet på nytt. Faget skal hete byggdrift og en fagutdannet vaktmester byggdrifter, når yrket er formalisert med fagbrev.  

 Les mer i Fagbladet.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia