Fagforbundet mot privatisering

NHO Service har den siste tida dratt landet rundt med et budskap om at norske kommuner kan tjene 18 milliarder på å privatisere offentlige tjenester. Notatet brukes også av Høyre og Frp for å fremme forslag om konkurranseutsetting og privatisering rundt om i kommunene. Med spesifiserte anslag på hva kommunen kan spare på å følge NHO sin oppskrift.

Flere rådmenn har funnet ut at tallene er vilkårlige, og KS har også rykket ut og sagt at regnestykkene som NHO Service benytter ikke holder mål. Fagforbundet har gått nøye gjennom rapporten fra NHO Service (22.09.10) og laget motrapporten Tenk på et tall.

Det er stort press på å konkurranseutsette og privatisere offentlige tjenester, både i Norge og i EU. Fagforbundet mener at konkurranseutsetting og privatisering fører til dårligere kvalitet på tjenestene og dårligere lønns- pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte. På nettstedet Fagforbundet mot privatisering kan du innhente informasjon, kunnskap og presseoppslag om angrepene på offentlig sektor.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia