LOfavør brosjyren er oversatt til 9 språk Forstørre teksten 
LOfavørs forsikringsbrosjyre er oversatt til 9 språk. I dette heftet finner du nærmere informasjon om hvilken betydning de ulike LOfavør-forsikringene har for deg. Du kan laste ned brosjyren hoss oss.
Som medlem av et forbund tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), har du – avhengig av de avtaler forbundet ditt har inngått – ulike LOfavør forsikringer.For deg som er LO-medlem, men har fast bostedsadresse i land utenfor Norden (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island), vil forsikringene ha noe varierende dekningsomfang/gyldighet.Dette fordi vilkårene er regulert etter norske/nordiske forhold.

I dette heftet finner du nærmere informasjon om hvilken betydning de ulike LOfavør-forsikringene har for deg.LOfavør-forsikringene kan deles inn i to grupper. De obligatoriske som de fleste LO-medlemmer har og de frivillige som kan være kjøpt av deg privat eller kollektivt av forbundet ditt.

Klikk her for å laste ned brosjyren.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia