Høyskolenettverk
 
Stein Guldbrandsen 29/06/2007
 
Skal Fagforbundet fortsette å være det gode og dominerende forbundet, kan vi ikke overlate et økende antall ansatte til profesjonsforbundene.

Fagforbundet organiserer ansatte i kommunal virksomhet og virksomheter i tilknytning til kommunene. Målet vårt er å gi alle medlemmer et godt tilbud sånn at de kan være med på å politisk påvirke arbeidsplassene sine, samfunnsutviklingen, tariffpolitikken og den yrkesfaglige utviklingen.

Fordi vi har lykkes med å være det dominerende forbundet, har nesten 300.000 ansatte valgt å være medlemmer hos oss. Vi er blitt et forbund med gjennomslagskraft og gode medlemstilbud fordi medlemmene er aktive og bevisste og fordi vi har tusenvis av dyktige lokale tillitsvalgte.

Tradisjonelt har arbeidsledere og mellomledere blitt rekruttert blant ansatte med god realkompetanse. Med utdanningseksplosjonen de siste 20–30 årene stilles det nå formalkrav om høyere utdanning til stadig flere stillinger.

Disse gruppene har ikke i like stor grad valgt Fagforbundet som sitt forbund. De har gjennom skole- og studietid blitt knyttet til et profesjonsforbund. Profesjonsforbundene er opptatt av lønn og yrkesfaglige tilbud for sin profesjon, og overlater helhetsperspektivet til andre.

Skal Fagforbundet fortsette å være det gode og dominerende forbundet, kan vi ikke overlate et økende antall ansatte til profesjonsforbundene. Vi er godt i gang med å snu trenden.
Mange med høyskole- og universitetsutdanning velger oss.

De velger oss fordi de ser seg best tjent med å være medlem i et forbund som har meninger og ikke minst gjennomslagskraft når det gjelder utviklingen av offentlig sektor og kvaliteten på tjenestetilbudet.

Vi bruker nå ressurser på å utvikle nettverk for høyskoleutdannede. Nettverkene skal diskutere og gi innspill til seksjonen om tilbud og utvikling av relevante yrkesfaglige tilbud. Og nettverkene skal ikke minst bidra til å gjøre det til en selvfølge at også høyskole- og universitetsutdannede velger Fagforbundet som sitt forbund.

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia