Rapport frå Fagforfundet Hordaland sin seniortur til Polen og Tyskland.
 
Fagforbundet Hordaland  
 
Det er 19. gongen Fagforbundet Hordaland skipar til slik tur. Mange av deltakarane dette året hadde tydelegvis vore med før, for det var tydeleg for oss førstereisfarande at det var stor gjensynsglede blant mange då vi møttest på Hurtigruteterminalen. Fleire gav uttrykk for at dette var noko dei hadde sett fram til heilt frå dei skildest året før.

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia