Jan Aksel gjenvalgt som TAFO leder TAFO årsmøte 2008 gjennomført

TAFO avholdt sitt årsmøte torsdag 31 januar i Bergen rådhus. Jan Aksel Espedal ble gjenvalgt som leder, Geir Helleseth som studieleder, Karstein Larsen som seksjonsleder for SST. Vi fikk også ny undomstillitvalgt, David Nordhagen. Wilfred Brundtland tok 2 nye år som pensjonisttillitsvalgt. Bjørn Olsen, Geir Woldseth og Frank Herland ble valgt som vara til styret.

Årsmøte hadde en grundig gjennomgang og godt engasjement fra årsmøte på årsmøtesakene.

Det var brei enighet om at aksjonen ”Ikkje kødd med vannet vårt” måtte fortsette.

 Årsmøtet vedtok 2 uttalelser, en om AFP ordningen og en om Israels blokade av Gazastripen.

Uttalelsene lyder slik:

Det å beholde og videreføre dagens  AFP ordning blir den viktigste kampen i årets lønnsoppgjør. TAFO`s medlemmer krever at AFP ordningen består i sin nåværende form. De som har slitt seg ut i arbeidslivet gjennom 30 – 40 år skal ikke betale med å få sin pensjon redusert ved bruk av AFP. Kampen mot å forringe AFP ordningen må taes nå i lønnsoppgjøret og TAFO`s medlemmer er villig til å ta en streik for å vinne denne kampen.

Israels blokade av Gazastripen.
TAFO er dypt bekymret over blokaden an Gaza som Israel har iverksatt. Folk i Gaza sulter og har ingen strøm. Dette er en kollektiv avstraffelse av befolkningen i Gaza. TAFO tar sterk avstand fra blokaden so rammer den uskyldige sivilbefolkningen i Gaza. Israel må respektere palestinernes rett til mat, legehjelp, medisiner og andre livsviktige  forsyninger. FN, USA og det internasjonale samfunnet må intensivere arbeidet med å få fredsprosessen i gang igjen. TAFO ber den norske regjeringen om å ta dette opp i internasjonale organer. TAFO oppfordrer sine medlemmer til å støtte Norsk Folkehjelps arbeid i området økonomisk.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia