Kvalitet – ikke konkurranse
 
Stein Guldbrandsen 18/02/2008
 
Offentlig sektor skal skape kvalitet for innbyggerne – ikke overskudd.

Fagforbundet legger vekt på arbeidet med modell- og kvalitetskommuneprosjektene. Målet er todelt: Medlemmene våre skal få en mer meningsfylt arbeidsdag, ved at de får bruke kompetansen og innsikten de har som bidrag til å heve kvaliteten på tjenestene vi yter befolkningen.

Og vi skal dokumentere og bevise for alle at kvaliteten på offentlige tjenester blir best når det eies og drives av det offentlige.
Motkreftene er sterke.

Vi må føre kampen mot privatisering, anbud, oppsplitting og regnskapsregler hver eneste dag. Motkreftene er internasjonal kapital, som skal løse krisa si ved å høste profitt innenfor tradisjonell offentlige sektor.

Kampen om hodene er viktig. Det er avgjørende å forstå skillet mellom offentlig og privat sektors oppgaver. Offentlig sektor skal gi befolkningen nødvendige og best mulig tjenester, for en politisk besluttet bevilgning med politisk besluttede føringer. Privat sektor har som primæroppgave å sikre eierne profitt.

LO-sekretær Tor Arne Solbakken ga et klargjørende bilde på forskjellen under Trondheimskonferansen. Hele Media-Norge er til stede når statsbudsjettet legges fram, men det kommer knapt en notis når statsregnskapet presenteres. Det motsatte skjer når StatoilHydro lager et budsjett.

Det er helt uten interesse. Men når resultatregnskapet presenteres, er hele Media-Norge til stede.

Vi skal fortsette kampen for kvalitet i offentlig sektor. Vi skal slåss mot alle som vil innføre regnskapsprinsippene fra privat sektor. Det er ikke sant at det gir bedre og sammenlignbar kostnadsforståelse.

Det er uhensiktsmessig og galt for offentlig sektor, fordi de har galt fokus. Offentlig sektor skal skape kvalitet for innbyggerne – ikke overskudd.

De som ønsker å innføre private regnskapsprinsipper i offentlig sektor har kun en hensikt: Tilrettelegge for konkurranseutsetting og privatisering.


 

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia