Fagforbundet krever fagbrev for FDV-operatører
 
  28/02/2008
 
Fagforbundet har nå sendt søknaden om å opprette et nytt fag under loven - FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold) - Eiendom til Utdanningsdirektoratet.

Fagforbundet har tatt initiativet til å lage et utvalg bestående av ulike organisasjoner med interesse og kunnskap om vaktmesterfaget.

Utvalget har utarbeidet et kort og sammenfattet dokument som beskriver fagets arbeidsfunksjoner og krav til kunnskaper og ferdigheter. Det beskriver hvilken kompetanse lærlingen skal oppnå etter avsluttet opplæring.

I tillegg har administrasjonen hatt møter med noen organisasjoner som ikke har vært med i selve utvalget, som Norske Rørleggerbedriftenes Landsforening,
Ventilasjon og Blikkenslagerbedriftenes Landsforening og Fellesforbundet.

Det har derfor ikke vært mulig å sende søknaden til direktoratet før nå.
Les hele søknaden i sin helhet ved å trykke på lenken til høyre.

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia