Personalkonferansen for medlemmer av Fagforbundet 18. - 19. februar 2008
 
Fredrik Hellstrøm 29/02/2008
 
Det var i overkant av 50 deltakere fra alle landsdeler med Finnmark i nord til Kristiansand i sør. Det var mange ulike innledninger over temaet personalarbeide.

Tillitsvalgtes rolle i personalarbeidet ble belyst fra en tillitsvalgt, Hilde Torgersen fra Moss. Hun fokuserte på hvor viktig samhandlingen mellom personalmedarbeiderne og de tillitsvalgte er. Det er veldig viktig med felles forståelse av avtaleteksten. 

KS var inne og fortalte om sitt prosjekt "Flink med folk". De stilte med Liv Overaa

Kristiansand kommune har samlet sin personalkompetanse i en enhet. Toril Hogstad fortalte om hvordan dette fungerte i praksis. Her ble det lagt særlig vekt på dette med å ha et fagmiljø av personalmedarbeidere.

Roar Hammerstad innledet om personalpolitikken i Hole kommune. Han var veldig opptatt av å følge opp saker fra ledelsen. Rådmannen "rykket" blant annet ut ved større sykefravær for å finne ut hva det kom av. Han la også stor vekt på tillitt i sitt personalarbeide.

Dagen ble avsluttet med en fin middag i Fagforbundets kantine med utsikt til en flott solnedgang over Oslo.
 

Dag to startet med samtalegrupper, der deltakerne kunne utveksle litt erfaringer.

Personalleder Hennig Sætra fra Eidsberg kommune fortalte om deres verdibaserte personalledelse. Spennende å høre at de faktisk hadde fått satt verdier på dagsordenen og at man hadde tatt konsekvenser av dette.

Institusjonsleder Helga Bognø innledet over temaet sosial intelligens. Hun var utrolig engasjerende å høre på. Her fikk man høre om hennes erfaringer fra ulike miljøer. Dette å følge opp folk også på det følelsesmessige planet er sentralt for en leder. 

Totalt sett var dette en konferanse som ble godt mottatt og vi har bare fått positive tilbakemeldinger. Personalmedarbeideren er en del av seksjonens plogspissatsing og en del av høgskolesatsingen. Det vil bli flere ulike tilbud i tiden framover for denne yrkesgruppen. 

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia