Vannrøverne kan stoppes
 
Stein Guldbrandsen 06/03/2008
 
Stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum og Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet har lagt fram et privat lovforslag som tar sikte på å sikre at vann- og avløpsinfrastrukturen i Norge forblir i offentlig eie.

Drikkevannet er en livsnødvendighet for alle mennesker. Ingen kan leve uten tilgang på rent vann. Tradisjonelt har ikke drikkevannet vært betraktet som en handelsvare, snarere som en gratis naturressurs.

At alle trenger vann, gjør vannet interessant som objekt for spekulasjon og profittskaping. Vann er et hett internasjonalt, politisk tema. Ifølge Verdens helseorganisasjon er helsefarlig vann og dårlige sanitærforhold årsak til ca 80 prosent av alle sykdomstilfeller i verden. 

Delmål 10 i FNs tusenårsmål er da også å halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann.

De store multinasjonale selskapene har satset stort i den tredje verden på kontrakter med nasjonale og lokale myndigheter om utbygging og drift av drikkevannsforsyningene.

Mange av satsingene, særlig i Latin-Amerika, har gått dårlig, og endt med tap av både penger og kontrakter for de private vanngigantene.

Vannsektoren er derfor et eksempel på at ikke alle trender peker mot økt privatisering. I Uruguay ble det offentlige eierskapet til drikkevannet grunnlovsfestet etter en folkeavstemning. I Bolivia var det blant annet kampen mot vannprivatiseringen som førte Evo Morales til makten.

I vår del av verden velger stadig flere å styrke den offentlige kontrollen med drikkevannet. Sverige, Sveits og Nederland har de siste årene innført lover som hindrer at private skal kunne ta kontroll over vannforsyningen.

Det er ingen forbrytelse å ville tjene penger. Det norske politikere må overveie, er om det er riktig og hensiktsmessig at multinasjonale selskaper som Veolia tjener penger på å delta i forvaltningen av vårt mest sentrale og livsnødvendige næringsmiddel - som dessuten faller gratis ned i hodet på oss.

Veolias pågående sjarmoffensiv mot norske kommuner er et forsøk på å tilrane seg retten til disse ressursene.

Det rødgrønne flertallet har mange gode grunner til å sørge for at Vedum og Ludteigens forslag blir vedtatt i Stortinget. Fagforbundet vil dessuten utfordre de rødgrønne til å legge restriksjoner på kommunenes adgang til å privatisere driften av vann og avløp.
 
Befolkningen - som er både brukere og eiere av vann- og avløpsanleggene - er best tjent med at sektoren er under offentlig kontroll både når det gjelder eierskap og drift.

Fagforbundet tror at velgerne ville noe med det rødgrønne prosjektet, og vi føler på en utålmodighet i forhold til konkrete og varige resultater.

At stortingsflertallet vedtar Vedum og Lundteigens forslag, vil bidra til å skape nettopp slike konkrete og varige resultater i den norske virkeligheten i 2008.

 

 

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia