Meklingen i KS-oppgjøret i gang
 
Informasjonsavdelingen 13/05/2008
 
Som kjent ble det brudd i forhandlingene med KS den 29. april. Meklingen startet i dag, 13. mai. Meklingsmann Dag Nafstad skal lede meklingen i lønnsoppgjøret for de ansatte i kommunene.

Sammen med de andre forhandlingssammenslutningene overleverte LO Kommune alle de  kravdokumentene som hittil er lagt fram i oppgjøret. 

Meklingen fortsetter med et møte mellom meklingsmannen og forhandlingslederne den 

14. mai. Meklingsfristen er ved midnatt 22. mai, og en evt. streik iverksettes tidligst fra arbeidstidens begynnelse fredag  23. mai. Streikeuttaket blir offisielt på ettermiddagen den 16. mai. 

Under meklingen foregår samtalene mellom partene via meklingsmannen, og bak lukkede dører. I meklingsfasen er det kun meklingsmannen som gir kommentarer.

Vi gjentar hovedelementene i LO Kommunes krav:

 

LO Kommune krever at gjeldende AFP-ordning videreføres i kommende tariffperiode 

AFP-løsningen i privat sektor må innpasses i kommunalt avtaleverk fra 2010 

LO Kommune krever et generelt tillegg for alle arbeidstakere som omfattes av sentrale forhandlinger 

Minstelønnssatsene i tariffavtalen heves med minst tilsvarende beløp på alle trinn 

Det kreves særskilte likelønnstiltak

Det kreves forbedring av lønn for hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalg

LO Kommune krever lønnsmessig uttelling for formal- og realkompetanse 

Det fremmes krav som sikrer kompensasjon for tilleggs- og spesialutdanning 

LO Kommune vil sikre lønnsmessig uttelling for lederansvar i gjennomgående stillinger  

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia