Fagforeningene i Bergen har dannet en lokal hovedstreikekomite for Bergen.
Lokal hovedstreikekomite i Bergen vil fra torsdags kveld bli lokalisert i Bradbenken 1.

Postadresse:
Hovedstreikekomiteen i Bergen
Fagforbundet Hordaland
Postboks 4064 Dreggen
5835 Bergen

Besøks/leveringsadresse: Bradbenken 1 - 5 etg

Telefonnummer 55 59 48 30
Telefax 55 59 48 59
E-postadresse: Orjan.Myrmel@fagforbundet.no

Leder Ørjan Myrmel har mobiltelefonnummer 900 895 42
Nestleder Torill Haukås-Eide har mobiltelefonnummer 916 830 59

Ørjan Myrmel
Leder for lokal hovedstreikekomite i Fagforbundet Bergen

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia