Vurderer skisse (Fagbladet 23.05.08 17.50)
Partene i kommuneoppgjøret fikk klokka 16.15 forelagt en skisse til løsning fra meklingsmann Dag Nafstad. Hovedsammenslutningene i statsoppgjøret sitter nå hver for seg og vurderer et lønnstilbud fra staten som er et endelig tilbud de enten må godta eller forkaste.    Les mer
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia