LOKALE FORHANDLINGER HØSTEN 2008 I BERGEN KOMMUNE

Fredag 20 september gjennomførte vi drøftingsmøte med Bergen kommune og fastsatte fristene for de lokale forhandlingene i kapittel 4 til høsten. Samtidig ble tidsplanen for kapittel 5 forhandlingene fastsatt.

Kapittel 5
Arbeidsgivers 1. tilbud kommer 21 august 2008.
Forhandlingsstart ute i byrådsavdelingene og foretakene starter 26. august, og den 12. september blir det felles protokollmøte, dvs at da er forhandlingene over.

Kapittel 4
Det vil bli gjennomført lønnspolitisk drøftingsmøte i løpet av august.

Det viktigste for medlemmene er at innleveringsfristen til fagforeningen er satt til mandag 1. september 2008 klokken 1200.

Selve forhandlingene vil bli gjennomført fra 29. september til 15. oktober i høst.

 
 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia