Fagforbundet vil i forbindelse med landsmøtet 2009 gjennomføre en kulturmarkering på
samme måte som vi har gjort tidligere. Meningen med dette er å løfte fram ulike
kulturaktiviteter fra egene medlemmer, gjennom forskjellige arrangementer i fagforeningene,
fylkesorganisasjonene og i forbindelse med selve landsmøtet

Landsmøtet 2009 vil også ha en utstilling av ulike typer kunstgjenstander laget av forbundets
mange kreative medlemmer. Nærmere retningslinjer og frister for bidrag til kunstutstillingen
vil komme senere

"Fagforbundets kulturmarkering 2009" utformes innenfor følgende rammer:

MÅLSETTING:

Kulturmarkeringen skal vise at forbundets medlemmer representerer et kulturelt mangfold og
en kulturell bredde. Dette skal vi søke å få fram ved å la medlemmene presentere sine
kulturelle aktiviteter.

DELTAKERE:

De som skal delta må være medlemmer i Fagforbundet. Dersom det er grupper som deltar, må
et flertall av gruppas medlemmer være medlemmer i forbundet. Profesjonelle utøvere kan i
noen tilfeller godkjennes som deltakere, men da slik at det er de vanlige medlemmenes
kulturelle aktiviteter som fremheves.

Så hvis det er noen medlemmer av Fagforening Byutviklin eller TAFO ta kontakt med Jan Aksel eller
Ørjan.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia